Historiek

PIM werd opgericht in december 2000. De 2 oprichters hadden heel wat ervaring opgebouwd in marketing, strategie, verkoop, ondernemen en internationale handel en besloten deze ervaring te bundelen in een eigen bedrijf.

Het uitgangspunt was dat meer en meer middelgrote bedrijven worstelen met hun strategische marktaanpak. Deze bedrijven kunnen met hun vraag naar commerciële assistentie eigenlijk nergens terecht:

  • Grote gerenommeerde adviesbureaus als McKinsey, Bain and Co., Boston Consulting Group e.a. richten zich op algemene adviesverlening aan topbedrijven
  • Internationale en lokale reclamebureaus specialiseren zich in communicatie en publiciteit
  • Marktonderzoeksbureaus focussen op onderzoek van de zakelijke of consumentenmarkt, maar beperken zich -na uitvoering van het onderzoek- tot summiere aanbevelingen
  • Interim marketingbedrijven plaatsen hun medewerkers meestal voor een bepaalde periode of een bepaald project in situ bij hun klant
  • De typische zelfstandige externe adviseurs van de KMO’s (boekhouder, fiscalist, advocaat, bankier, …) worden geraadpleegd voor de noodzakelijke wettelijke verplichtingen

Daarnaast blijkt dat er bijzonder weinig bedrijven zijn die middelgrote bedrijven adviseren inzake strategische marketingaanpak en daarbij de mogelijkheid aanbieden om ook te assisteren bij de implementatie van dit advies.

‘Partnership’ was vanaf het prille begin het Leitmotiv van de beide oprichters, omdat een samenwerking pas zin kan hebben als beide partners (in dit geval klant en leverancier) elkaar ten volle vertrouwen. Zeker in een externe adviesrol is dit uitermate belangrijk.

Door hun nauwe banden met zowel de academische als de zakenwereld konden beide ondernemers vanaf het begin rekenen op bijkomende specialistische expertise. Het woord ‘partnership’ geldt daarom ook voor de interne werking, omdat verschillende professoren, docenten en bedrijfsleiders regelmatig advies verlenen aan Partners In Marketing en haar cliënteel.

Op deze wijze is een professionele en geïntegreerde organisatie ontstaan ten voordele van zowel de adviseurs als het cliënteel. Over toegevoegde waarde gesproken.